Khalifah Umar bin Khattab Ketika Menaklukkan Wilayah Baitul Maqdis

Umar bin Khattab r.a. adalah seorang Khalifah Islam yang tegas dalam menjalankan pemerintahan. Walaupun demikian, beliau suka berlaku lembut dan santun terhadap orang miskin, lemah, Kaum Zimmi bahkan terhadap penduduk non Muslim yang telah ditaklukinya. Baca entri selengkapnya »

Umar bin Abdul Aziz Pemerintah Yang Amanah

Khalifah Umar bin Abdul Aziz, adalah seorang Khalifah Bani Umayyah. Pada suatu malam tatkala beliau sedang tekun bekerja di ruangan istananya, tiba-tiba seorang putranya masuk untuk membincangkan sesuatu hal yang berhubung dengan urusan keluarga. Baca entri selengkapnya »

Khalifah Umar bin Khattab dan Pembayar Pajak

Siapakah antara kaum muslimin yang tidak mengagumi keadilan dan mendalamnya rasa perikemanusiaan Khalifah Umar Ibnu Khattab. Dialah pemerintah yang teragung yang pernah memerintah sebahagian dari bumi Allah s.w.t. yang terentang dari Mesir hingga keperbatasan negeri India. Baca entri selengkapnya »

Khalifah Umar bin Khattab dan Orang Miskin

Pada zaman sekarang ini banyak orang berebut untuk menjadi pemimpin atau ketua. Bagi mereka yang menyadari tentang besarnya risiko memegang jabatan sebagai ketua sudah tentu keberatan menerima jabatan tersebut. Sayyidina Abu Bakar sendiri semasa hendak meninggal dunia, mengeluh dan kesal kerena dilantik sebagai ketua (khalifah). Baca entri selengkapnya »

Khalifah Umar bin Khattab dan Nenek Tua

Pada suatu hari Khalifah Umar Al-Khatab baru saja pulang dari melawat negeri Syria. Seperti biasa Saiyidina Umar akan berjalan-jalan dan meninjau sekitar kawasan untuk melihat keadaan rakyat jelata untuk mengetahui sendiri akan penderitaan mereka. Pada kali ini Saiyidina Umar menuju ke sebuah pondok buruk yang didiami oleh seorang nenek tua. Baca entri selengkapnya »