Khalifah Umar bin Khattab Ketika Menaklukkan Wilayah Baitul Maqdis

Umar bin Khattab r.a. adalah seorang Khalifah Islam yang tegas dalam menjalankan pemerintahan. Walaupun demikian, beliau suka berlaku lembut dan santun terhadap orang miskin, lemah, Kaum Zimmi bahkan terhadap penduduk non Muslim yang telah ditaklukinya. Baca entri selengkapnya »